Събития

Предстоящи Събития
20 лв.
Квартет Дюпа/Корназов е уникална среща на двама признати лидери на европейския континент, които споделят авторска музика и дават воля на въображението, мелодиите и хармониите си. С...
15 лв.
Hot Club de Plovdiv е джаз квартет, ориентиран към корените на джипси джаза. Четиримата музиканти са обединени около стремежа към автентичното за началото и средата на...